logotype
Ordbolaget Uppsala AB - Översättning och skribenttjänster

Utbildning

1986

FK i kemi och molekylärbiologi vid Uppsala universitet

1985-1990

Enstaka kurser vid Uppsala universitet: 40 poäng franska, 40 poäng engelska och 15 poäng filosofi

1997-2001

Olika interna kurser vid EU-kommissionen, bland annat orienterande kurs i ekonomi, språkkurs i tyska, databas- och litteratursökningskurser

2001-2003

Patentverkets kurser (2-5 dagar per kurs) om patent, varumärken, mönster, immaterialrätt, avtalsrätt och marknadsrätt plus databassökning samt Läkemedelsakademins temadagar om läkemedelspatent och läkemedelsutveckling

VT-2003

Poppius grundkurs i journalistik

Pågående

Magisterutbildning i journalistik 40 poäng, Uppsala universitet

 

Yrkeserfarenhet

1986-1989

Forskningsassistent vid Institutionen för mikrobiologi vid SLU i Uppsala inom markmikrobiologi. Litteratursökning och sammanställning av rapport för Naturvårdsverkets räkning. Medverkan i forskningsprojekt med publicering av vetenskapliga artiklar. Språkgranskning och redigering av texter inom fackområdet. Handledning av studenter.

1990-1997

Projektledare för översättning vid INK Sverige AB i Uppsala. Översättning, databashantering och terminologiarbete samt personalutbildning.

1997-2001

Översättare vid EU-kommissionen i Luxemburg och Bryssel inom områdena jordbruk, miljö och livsmedel. Arbete med terminologidatabaser och informationssökning.

2001-2005

Patenthandläggare och översättare vid Uppsala patentbyrå inom områdena kemi och bioteknik samt frilansuppdrag för olika uppdragsgivare.

Vår 2005

Journalistpraktik på Allt om Mat i sex veckor.

2005-

Frilans på heltid, översättning av bland annat EU-texter, artiklar, press- och reklammaterial samt skribentuppdrag. Har också i samarbete med andra översatt resehandböcker (”1000 Places to See Before You Die”) och kokböcker (Choklad – 365 oemotståndliga frestelser m.fl.).

 

Språkkombinationer

Översätter från franska, engelska, danska och norska till svenska.

 

Specialområden

Bioteknik

Kemi

Mikrobiologi

Läkemedel

Medicin – allmänt

Patent – läkemedel och biokemi

EU-texter

Miljö

Jordbruk

Populärvetenskap inom biologi, kemi och medicin/hälsa

Gastronomi

Livsmedel

 

Medlem i Sveriges Facköversättarförening SFÖ – www.sfoe.seUppdaterad:10-04-15 © Webgraph    easyUPDATEsystem